Загадъчният календар на маите

Загадъчният календар на маите

През 2012 година бях близо до Мексико в Куба но не се притеснявах от цунами въпреки че истерията беше масова. На 21 декември, целият свят беше в ужасна треска , че краят на света идва. Според италианския учен Паоло Тагалогу огромна грешка е била направена при разчитането на Майския календар. Е италианеца е бил прав, защото той не дойде. После пак света щеше да свърши през 2016 година..

Отчитането на времето при маите се базира на задълбочени познания по математика и астрономия. Маите водят едновременно два календара, един с 360 дни а другия с ритуален, при който годината е разделена на 260 дни. Или чрез най-малкото общо кратно на всеки 52 години и двата вида календари завършват на същия ден.

Двата календара са свързани. Сливането се базира на вярването, че боговете контролират различни времеви единици, в чийто период управляват действията на хората. В календара с 260 дни отделните дни се отбелязват чрез комбинации от 13 числа и 20 имена. За всеки ден от този календар, основаващ се на 13 цикъла по 20 дни, има божество закрилник, като например богът на дъжда Чак или на небето Ицамна. Другият календар с 360 дни се ориентира по слънчевата година която се разделя на 18 месеца по 20 дни. За да постигнат броя на дните на слънчевата система, маите допълват системата с пет дни, за които се смятат че носят нещастие. В комбинацията на двата календара на всеки 18 980 дни само един-единствен ден от календара с 260 дни съвпада с този с 365 дни. Този период от 52 години за маите е един век. Въпреки сложността си календарът на маите е най-точният в света след въвеждането на Грегорианския през шестнадесети век.

Загадъчният календар на маите

Всъщност през 2012 година просто календара на маите свършва и започва друг. А на края на света. Но както всяко нещо в нашата цифрова епоха подлежи на сензация. Която печели пари заради повечето кликове. Същото важи с масовата истерия свързана с COVID19.