Паленке Мексико. Разцвет и падение.

Паленке

Величествените руини на Паленке са скътани между стръмни склонове с кедрови, махагонови и саподилови дървета.  Градът се превърнал във важна регионална столица на маите при управлението на най-великия владетел Кинич Ханааб Пакал, който се възкачил на трона на крехката 12 годишна възраст през 615 година и царувал цели 68 години. Той поставил началото на амбициозна строителна програма, която подготвила сцената за следващите проекти на неговите наследници. Дворецът на цар Пакал представлява чудо на инженерната мисъл със своята кула, дворове и акведукт, осигуряващ постоянен приток на вода. Интересна е петнадесет метровата четириетажна кула, използвана за обсерватория и наблюдателница.

Най-изумителен е Храма на надписите, представляващ девет етажна пирамида със скоро открити под нея девет тунела с течаща вода. Свещената постройка служи и за гробница, като най-интересният факт е откритието през 1952 година на 25 метра намиращ се под храма саркофаг на владетеля Пакал. И до този момент към 2020 година, това е най-добре запазения и богат на орнаменти саркофаг от майската цивилизация. Въпреки огромното разстояние до Египет, аналогиите с тяхната цивилизация са много. Сцената от саркофага показва Пакал, възкръсващ за нов живот. Владетеля е приобщен с Бога на Царевицата. Както царевичното зърно, покълва, дава плод, умира и пак покълва от земята така и Пакал минава от различните светове в една безкрайна цикличност.

Пакал

Интересното е, че според доста учени сцената наподобява Пакал като астронавт в космически кораб. Дали в това има извънземен разум, оставяме на вас.