Подчертаните подточки са документите които които гражданина на Куба трябва да изкара преди да кандидатствува

Първа част. Документи доказващи че Кубинеца/Кубинката ще се завърне в Куба:
1. Резервация за самолетен билет

2. Международен паспорт на кубинския гражданин валиден 3 месеца след завръщането на същия от визитата си в България

3. Ксерокопие на международния паспорт на кубинския гражданин.

4. Нотариална заверена покана от българския гражданин /ОРИГИНАЛ/

5. Медицинска застраховка, покриваща периода на пътуването до 30 000 евро
Застраховката може да се изкара и на место тук: ESEN, calle 18 entre 5-ta y 7-a, Miramar. Може да се изкара и застраховка от България но кубинеца/кубинката трябва да го разпечати и да го представи при интервюто.

6. Две цветни снимки на кубинския гражданин в размер 3.5 x 4.5 cm

7. В свободен текст обяснение за мотива за пътуването/частно посещение или друго ведно с точка четири или именно поканата от български гражданин /по-горе/

8. Банкова гаранция на кубинския гражданин с наличност на минимум 50 евро в сметка на ден за престоя си в България или извлечение от банковата сметка на поканващото лице от България със същата сума.
9.Позволение за отсъствие /ако работи в държавна институция/
10.Удостоверение за раждане, удостоверение за брак /ако има такъв/ или удостоверение че няма брак
11. Ако учи удостоверение от университета
12.Удостоверение АКО ИМА собственост или имот в Куба
13.Банков документ за три месеца че притежава средства за последните три месеца
14.Ако работи, банкова гаранция от предприятието за последните три месеца преди пътуването си към България

Втора част. Финансови и обезпечаващи документи КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ ПРЕДСТАВЯТ ОТ БЪЛГАРСКИЯ ГРАЖДАНИН /КАНЕЩОТО ЛИЦЕ/
1.
Банкова гаранция с налични средства които ще обезпечат лицето по време на неговия престой в България вижте точка 8 от горните документи
2.Резервация на хотел /ако кубинеца-кубинката ще нощува там или адрес на поканващото лице от България. Ако не поканващото лице пише адреса в нотариалната покана /виж точка 3 долу/

3.Ако лицето има собствен дом / живее в такъв от родители/роднини  и смята да покани лицето да нощува там – удостоверение за местоживеене от ГРАУ в съответния град/община.
Трета част.

Документи които трябва да се представят за целта на пътуването. Представят се в имиграционната служба в България от лицето което кани кубинския гражданин:
1.Покана, нотариално заверена /вижте по-долу формуляра който трябва да вземете от имиграционната служба/
2.Сертификат ако има семейна връзка с поканващата страна в България

При подаване на визата се предоставят 60 евро в Българското посолство които не се връщат при отказ.
Трябват фотокопие на всички документи плюс снимка на поканеното лице

Всички тези документи трябва да бъдат изпратени на поканеното лице в Куба . Той/Тя трябва да ги представи в българското посолство при кандидатстване за виза.

ПРИ ОДОБРЕНИЕ КУБИНЕЦА/КУБИНКАТА ТРЯБВА ДА ПРЕДСТАВИ ОРИГИНАЛАТА ПОКАНА ВЕДНО С ПАСПОРТА СЕ ПРЕДСТАВЯ НА БЪЛГАРСКАТА ГРАНИЦА.

Българска виза за кубински граждани

Формуляр-покана което българския гражданин трябва да попълни за издавне на българска виза за кубински граждани

Българска виза за кубински граждани

Формуляр което българския гражданин трябва да попълни за издаване на българска виза за кубински граждани