Project Description

Заро се завръща в Куба след 40 години. Посещава квартала в Хавана, където е живял и българското училище Христо Ботев в Хавана, където е учил. Среща се с хора, с които не се е виждал през последните 40 години. Изживява невероятни емоции, които имате шанса да видите в това видео. https://cuba.bgspace.com
Вижте Куба такава, каквато е.
My friend Zaro returns to Cuba after 40 years. He visited his district in Havana, and also the Bulgarian school Hristo Botev in Havana, where he studied. He meets people he has not seen in the last 40 years. It experiences incredible emotions that you have the chance to see in this video. https://cuba.bgspace.com See Cuba as it is.