[big_heading centered=”no”]БИЗНЕС В КУБА[/big_heading]

[feat_text title=”Документи и дейности за внос на продукти в Куба.” icon=”heart” href=”” type=”1″]Бюрокрацията в Куба все още е е огромна. Преди 4 година се откри свободната зона Мариел, но Указ 56 е още далече.[/feat_text]

След като се дефинира дейността на фирмата-инвеститор в Куба, се прави запитване за виза А-7 /търговска виза/ в Кубинското Посолство в България. Не може да се създаде фирма в Куба от лице с туристическа виза.

След като търговския представител придобие виза А-7 следва да се запознае с държавните компании, оторизирани в съответния търговски сектор които биха могли да работят на територията на Куба./Който иска, да ми пише да му предоставя списъка с избраните държавни фирми/

Следва запитване към съответната държавна компания от списъка който ще ви бъде предоставен. Запитването трябва да бъде писмено, ведно с каталози и мостри на продукцията която би могла да бъде внесена в Куба.

Офертата отрябва да бъде бъде съпроводена със следните документи:

  1. Молба от посолството за Виза A-7.

  2. Цени на продукцията.

  3. Документ, че фирмата вносител функционира и е създадена преди повече от 5 години

  4. Банкова гаранция за финансовата стабилност на фирмата но с дата от максимум 3 месеца

  5. Удостоверение от Търговското Министерство /в България/

  6. Пълномощно, което акредитира че този предприемач ще ръководи фирмата от името на компанията

  7. CV на представителя на компанията.

Всички документи трябва да бъдат легализирани от Кубинското посолство в България. След това биват легализирани от Министерството на външните работи в Куба и накрая заверени от нотариус на територията на Куба

Всички търговски дейности в Куба се реализират чрез фабриката/фирмата вносител и/или упълномощения и представител.

Имайки минимум 3 години дейност договорен от Търговското Министерство и правейки важни търговски дейности с повече от 500 000 долара годишно фирмата може да отвори филиал/ФИРМА на Кубинска земя. Тоест за откриване на клон в Куба е възможно при тези условия.
Като цяло всичко става само с посредник, търговска държавна фирма в съответния сектор.

За откриване на филиал или фирма на кубинска земя е най-важно по-някакъв начин да се изпълнят условията за 3 години дейност с повече от 500 000 долара годишно.