[big_heading centered=”no”]Закупуване [/big_heading]

на имот в Куба Тук предлагам малко информация на всички хора, които искат да си закупят имот в Куба. Какво по-хубаво да имаш къща където е вечно лято Предимства [checklist type=”eg. checked, dotted, arrowed” margin_bottom=”no”]

  • Уникален климат
  • Изключително евтини имоти
  • Красива природа и красиви хора…

[/checklist] Спрямо моя скромен опит  мога да кажа, че засега варианта е да се оженят за кубинка/кубинец и след 3 години да придобият  карта за временно пребиваване или да имат установена фирма, регистрирана в Куба. Второто е почти невъзможно. Съществува вариант, който в момента проучвам е закупуване на имот чрез кубински гражданин, но и тук има известен риск. За читателите на cuba.bgspace.com преведох какво казва закона Лицата, получили разрешение за закупуване на жилище в Куба са кубински граждани, които пребивават в страната, кубински граждани с местопребиваване в чужбина или чужди граждани с постоянно пребиваване в страната от кубинските имиграционни власти, като същите имат граждански права и задължения както кубински граждани, по смисъла на член 11 от Гражданския процесуален кодекс, както е предвидено в член № 2 от Наредба-закон № 288 от 28 Октомври 2011 година за изменение на Закон № 65 Жилищен Закон, с дата 23 декември 1988. Съгласно член № 2 от Наредба-закон № 288 от 28 октомври, 2011 година за изменение на Закон № 65 от Жилищния закон, с дата 23 декември, 1988, всички физически лица, които пребивават в Куба включително и кубински граждани, които притежават статут на имиграцията на пребиваване в чужбина (известен като PRE), както и чуждестранни граждани с постоянно местожителство на територията на страната, имат същите граждански права и задължения както кубински граждани, по смисъла на член 11 от кубинското Гражданския кодекс, така както е предвидено в член 70, параграф 3 от Наредба-закон № 288, могат да си закупят жилища в Куба, Това трябва да бъде формализирано директно пред нотариус, въз основа на мястото, където се намира имота с цената договорена между страните. Колко имота могат да имат кубинците: Съгласно член № 2 от Наредба-закон № 288 от 28 октомври, 2011 година с изменение на Закон № 65 от Жилищния закон, с дата 23 декември, 1988, Всяко физическо лице може да има само една жилищна собственост и още един жилищен имот, намиращ се в почивна зона /планина или край море. Получаване на втория „ваканционен“имот става предвид член No. 83.1 на постановлението. Имотът, намиращ се в райони, определени за почивка се предава на новия собственик, в случай на смърт на собственика в съответствие с правилата на общата наследственото право или чрез за прехвърляне чрез замяна, дарение или покупка, или ако не можете да закупите друг дом в съсобственост. Какво казва закона за закупуване на имот през посредник /кубинец/ Не съществува никакъв документ, който може законно да защити къщата е купена от чужденец на името на кубинец/кубинка. Това може да се изпълнена само основата на всяка здрава връзка /граждански брак/ между чужденеца и кубинеца/кубинката.Пред нотариус не може да се узакони акта освен ако няма граждански брак. Така че в даден момент ако се случи инцидент с реалния собственик чужденеца не може да претендира за жилището което е платил ,защото не е дадено право на чужденец да придобие къщи в Куба когато няма позволение за постоянно местожителство. Продажби на имоти в зони, определени като „зони за отдих и почивка“ Член 83.1 от Указ No. 288 от 28 октомври 2011 г. За изменение на Закон № 65 от Жилищния закон, с дата 23 декември, 1988, се посочва, че собствеността на жилища, разположени в куротни зони няма възможност за прехвърляне чрез замяна, дарение или покупка.Имота се наследява от наследниците в случай на смърт на собственика, в съответствие с правилата на общата наследственото право. Може да се предаде на държавата, ако желаете като посочите парцела, в който се намира имота, както е посочено в член 70.2 от Указ No. 288. Какви данъци се плащат примерно за имот който струва 35 000 долара? Нотариалният акт за покупко-продажбата трябва да бъде в местна валута /ПЕСО КУБАНО/ и никога по-малко от първоначалната оценка, направена от архитект и на основание, че данъкът с правната стойност, дължима на банката е 4 (четири) на сто за всяка част, т.е., за продавача, от печалбата на парите, които печелят и купувачът който придобива имота./VI Решение № 351/2011 от 31 октомври , 2011.


Политика на Куба спрямо имоти на кубински имигранти-дисиденти спрямо новата политическа обстановка след установяване на дипломатически отношения между САЩ и Куба след 20 юли 2015 година. Куба няма гаранции срещу претенциите на бившите собственици, просто защото едноличния собственик на земя и сгради е кубинското правителство защото ако американските собственици предявяват претенции към недвижимо имущество то същото е било национализирано спрямо Законите на натурализация, емитирани от правителството след триумфа на революцията от 1959 г. Бившите собственици нямат право да възстановят собствеността си, дори ако Куба се връща към пазарна икономика. Какво е банковия чек бон /издава се при покупка на имот в Куба/ Банков чек се издава от банката след депозиране на пари в брой стойността на къщата от купувача и трябва да бъдат представени на нотариуса в момента на подписване на нотариалния акт за да се легализират актът на купуване и продаване на проверка на продавач Продажба на земя за строеж на жилища. Как седят нещата в Куба по този въпрос? Кубинското правителство не продава земя, въпреки че според член 17 от Закон 65 от 23 декември 1988 г., “Закон за жилищно настаняване” би трябвало да се дава земя на физически лица или на парцелите по закон в чрез плащане но в момента няма такава практика. Кубинска му работа :)) Как седят нещата с продажба на имоти на чужденци? Според закона е невъзможно закупуване на имот от чужденци. Въпреки това с влизането в сила на Наредба-закон 288/2012 от 10.11.2012 един имот може да подлежи на продажба на тези граждани, които притежават статут на имигранти пребиваващи постоянно в страната през последните имиграционните власти, както и тези, които имат право да определят техния дом в Куба (според класификацията, дадена в член 3, параграф (г) от Декрет Закон 302 от 11 октомври 2012 г. за изменение на “Закона за миграцията на Закон № 1312 от 20 септември 1976); Това означава, че ИМОТА може да бъде продаден на чужденец стига да има постоянно пребиваване в Куба. За да се осъществи прехвърлянето на собствеността трябва да бъде представен на нотариус документите, изисквани от Указ 288/2012 в член 70.4 (изменен). Какви документи са необходими на един кубинец/кубинка за да се продаде една къща? Съществува регламентиран договор за покупко-продажба на имота според Закон 59/1987 от 07.16.1987 “Гражданския процесуален кодекс”, и по-специално в третата си глава, чл.34-352, където гласи че продавачът се съгласява да прехвърли собствеността си на купувача чрез паричната и стойност. Съгласно разпоредбите на Наредба-закон 288/2012 в член 70.4 (изменен), следните документи трябва да са налични: • Актуализираният документ за собственост Актуализация ако има грешки, пропуски, без да се включва оценка на имота, или не се посочват границите и пределите. Трябва също така да се направи, ако сте направили конструктивни действия, които променят вътрешните характеристики на жилищата и описанието не съвпада • Поземлена регистрация Сертификат за Поземлена регистрация, издадена от длъжностното лице от регистъра и в който се посочва, че лицето, което което е собственик възнамерява да продаде имота и обекта на сделката е регистрирана в държавния регистър. • Банков сертификат Същият посочва, че продавачът не притежава дългове върху имота или къщата, обект на продажбата.Купувачът е длъжен да декларира пред нотариуса че не притежава друг дом за постоянно пребиваване. • Банков чек Банковия чек посочва стойността на имота, който се продава според предварителния договор между купувача и продавача. Цената е свободно договорена между страните, но не може да бъде по-малко от стойността от реалната стойност на къщата, което означава, че може да бъде равна или по-голяма. Това е посочено в член 70.3 (изменения). • Пари 10 песо национална валута /песо кубано/ (35) песос национална валута ставката с Решение № 130/1998 г. на министъра на правосъдието за исканата услуга. След завършване на продажбата купувача трябва да плати на четири (4) процента от общата стойност декларирана в банковия чек.